ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Άνθρακος

Ταξινόμηση προϊόντων:
Αντίσταση 18 Ω 1/4W
Αντίσταση  18 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 18 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 15 Ω 1/4W
Αντίσταση  15 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 15 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
 
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 12 Ω 1/4W
Αντίσταση  12 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 12 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 10 Ω 1/4W
Αντίσταση  10 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 10 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 8.2Ω 1/4W
Αντίσταση 8.2Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 8.2 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 6.8Ω 1/4W
Αντίσταση  6.8Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 6.8 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 5.6Ω 1/4W
Αντίσταση  5.6Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 5.6 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 4.7Ω 1/4W
Αντίσταση  4.7Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 4.7 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 3.9 Ω 1/4W
Αντίσταση  3.9 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 3.9 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 3.3 Ω 1/4W
Αντίσταση  3.3 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 3.3 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 2.7 Ω 1/4W
Αντίσταση 2.7 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 2.7 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 2.2Ω 1/4W
Αντίσταση  2.2Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 2.2 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1.8Ω 1/4W
Αντίσταση 1.8Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 1.8 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1.5Ω 1/4W
Αντίσταση 1.5Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 1.5 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1.2Ω 1/4W
Αντίσταση 1.2Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 1.2 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1Ω 1/4W
Αντίσταση 1Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 1 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0.47Ω 1/4W
Αντίσταση 0.47Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0,47 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0.39Ω 1/4W
Αντίσταση 0.39Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0,39 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0.33 Ω 1/4W
Αντίσταση 0.33 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0,33 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0.27 Ω 1/4W
Αντίσταση 0.27 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0,27 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0.22 Ω 1/4W
Αντίσταση 0.22 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0,22 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0.18 Ω 1/4W
Αντίσταση 0.18 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0,18 Ω 1/4W.
Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0.15 Ω 1/4W
Αντίσταση 0.15 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0,15 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0.12 Ω 1/4W
Αντίσταση 0.12 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0,12 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0Ω 1/4W
Αντίσταση 0Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 0Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 22 Ω 1/4W
Αντίσταση 22 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 22 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 27 Ω 1/4W
Αντίσταση 27 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 27 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 33 Ω 1/4W
Αντίσταση 33 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 33 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 39 Ω 1/4W
Αντίσταση 39 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 39 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 47 Ω 1/4W
Αντίσταση 47 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 47 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 56 Ω 1/4W
Αντίσταση 56 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 56 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 68 Ω 1/4W
Αντίσταση 68 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 68 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 82 Ω 1/4W
Αντίσταση 82 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 82 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 100 Ω 1/4W
Αντίσταση 100 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 100 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 120 Ω 1/4W
Αντίσταση 120 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 120 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 150 Ω 1/4W
Αντίσταση 150 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 150 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 180 Ω 1/4W
Αντίσταση 180 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 180 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 220 Ω 1/4W
Αντίσταση 220 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 220 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 270 Ω 1/4W
Αντίσταση 270 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 270 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 330 Ω 1/4W
Αντίσταση 330 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 330 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 390 Ω 1/4W
Αντίσταση 390 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 390 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 470 Ω 1/4W
Αντίσταση 470 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 470 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 560 Ω 1/4W
Αντίσταση 560 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 560 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 680 Ω 1/4W
Αντίσταση 680 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 680 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 820 Ω 1/4W
Αντίσταση 820 Ω 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 820 Ω 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1ΚΩ 1/4W
Αντίσταση 1ΚΩ 1/4W
Αντίσταση άνθρακος 1ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,2ΚΩ 1/4W (1Κ2)
Αντίσταση 1,2ΚΩ 1/4W (1Κ2)
Αντίσταση άνθρακος 1,2ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,5ΚΩ 1/4W (1Κ5)
Αντίσταση 1,5ΚΩ 1/4W (1Κ5)
Αντίσταση άνθρακος 1,5ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,8ΚΩ 1/4W (1Κ8)
Αντίσταση 1,8ΚΩ 1/4W (1Κ8)
Αντίσταση άνθρακος 1,8ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 2,2ΚΩ 1/4W (2Κ2)
Αντίσταση 2,2ΚΩ 1/4W (2Κ2)
Αντίσταση άνθρακος 2,2ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 2,7ΚΩ 1/4W (2Κ7)
Αντίσταση 2,7ΚΩ 1/4W (2Κ7)
Αντίσταση άνθρακος 2,7ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 3,3ΚΩ 1/4W (3Κ3)
Αντίσταση 3,3ΚΩ 1/4W (3Κ3)
Αντίσταση άνθρακος 3,3ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 3,9ΚΩ 1/4W (3Κ9)
Αντίσταση 3,9ΚΩ 1/4W (3Κ9)
Αντίσταση άνθρακος 3,9ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 4,7ΚΩ 1/4W (4Κ7)
Αντίσταση 4,7ΚΩ 1/4W (4Κ7)
Αντίσταση άνθρακος 4,7ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 5,6ΚΩ 1/4W (5Κ6)
Αντίσταση 5,6ΚΩ 1/4W (5Κ6)
Αντίσταση άνθρακος 5,6ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 6,8ΚΩ 1/4W (6Κ8)
Αντίσταση 6,8ΚΩ 1/4W (6Κ8)
Αντίσταση άνθρακος 6,8ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 8,2ΚΩ 1/4W (8Κ2)
Αντίσταση 8,2ΚΩ 1/4W (8Κ2)
Αντίσταση άνθρακος 8,2ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 10ΚΩ 1/4W (10Κ)
Αντίσταση 10ΚΩ 1/4W (10Κ)
Αντίσταση άνθρακος 10ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 12ΚΩ 1/4W (12Κ)
Αντίσταση 12ΚΩ 1/4W (12Κ)
Αντίσταση άνθρακος 12ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 15ΚΩ 1/4W (15Κ)
Αντίσταση 15ΚΩ 1/4W (15Κ)
Αντίσταση άνθρακος 15ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 18ΚΩ 1/4W (18Κ)
Αντίσταση 18ΚΩ 1/4W (18Κ)
Αντίσταση άνθρακος 18ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 22ΚΩ 1/4W (22Κ)
Αντίσταση 22ΚΩ 1/4W (22Κ)
Αντίσταση άνθρακος 22ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 27ΚΩ 1/4W (27Κ)
Αντίσταση 27ΚΩ 1/4W (27Κ)
Αντίσταση άνθρακος 27ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 33ΚΩ 1/4W (33Κ)
Αντίσταση 33ΚΩ 1/4W (33Κ)
Αντίσταση άνθρακος 33ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 47ΚΩ 1/4W (47Κ)
Αντίσταση 47ΚΩ 1/4W (47Κ)
Αντίσταση άνθρακος 47ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 39ΚΩ 1/4W (39Κ)
Αντίσταση 39ΚΩ 1/4W (39Κ)
Αντίσταση άνθρακος 39ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 56ΚΩ 1/4W3Κ (56ΚΩ)
Αντίσταση 56ΚΩ 1/4W3Κ (56ΚΩ)
Αντίσταση άνθρακος 56ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 68ΚΩ 1/4W (68Κ)
Αντίσταση 68ΚΩ 1/4W (68Κ)
Αντίσταση άνθρακος 68ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 82ΚΩ 1/4W (82Κ)
Αντίσταση 82ΚΩ 1/4W (82Κ)
Αντίσταση άνθρακος 82ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 100ΚΩ 1/4W (100Κ)
Αντίσταση 100ΚΩ 1/4W (100Κ)
Αντίσταση άνθρακος 100ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 120ΚΩ 1/4W (120Κ)
Αντίσταση 120ΚΩ 1/4W (120Κ)
Αντίσταση άνθρακος 120ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 150ΚΩ 1/4W (150Κ)
Αντίσταση 150ΚΩ 1/4W (150Κ)
Αντίσταση άνθρακος 150ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 180ΚΩ 1/4W (180Κ)
Αντίσταση 180ΚΩ 1/4W (180Κ)
Αντίσταση άνθρακος 180ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 220ΚΩ 1/4W (220Κ)
Αντίσταση 220ΚΩ 1/4W (220Κ)
Αντίσταση άνθρακος 220ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 270ΚΩ 1/4W (270Κ)
Αντίσταση 270ΚΩ 1/4W (270Κ)
Αντίσταση άνθρακος 270ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 330ΚΩ 1/4W (330Κ)
Αντίσταση 330ΚΩ 1/4W (330Κ)
Αντίσταση άνθρακος 330ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 390ΚΩ 1/4W (390Κ)
Αντίσταση 390ΚΩ 1/4W (390Κ)
Αντίσταση άνθρακος 390ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 470ΚΩ 1/4W (470Κ)
Αντίσταση 470ΚΩ 1/4W (470Κ)
Αντίσταση άνθρακος 470ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 560ΚΩ 1/4W (560Κ)
Αντίσταση 560ΚΩ 1/4W (560Κ)
Αντίσταση άνθρακος 560ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 680ΚΩ 1/4W (680Κ)
Αντίσταση 680ΚΩ 1/4W (680Κ)
Αντίσταση άνθρακος 680ΚΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1 MΩ 1/4W (1M)
Αντίσταση 1 MΩ 1/4W (1M)
Αντίσταση άνθρακος 1 MΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,2 MΩ 1/4W (1M2)
Αντίσταση 1,2 MΩ 1/4W (1M2)
Αντίσταση άνθρακος 1,2 MΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,5 MΩ 1/4W (1M5)
Αντίσταση 1,5 MΩ 1/4W (1M5)
Αντίσταση άνθρακος 1,5 MΩ 1/4W.
Σειρά Ε-12
Άμεσα διαθέσιμο
0.02€ Στο κατάστημα
0.02€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,1Ω 1/2W (R1)
Αντίσταση 0,1Ω 1/2W (R1)
Αντίσταση άνθρακος 0,1 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,18Ω 1/2W (R18)
Αντίσταση 0,18Ω 1/2W (R18)
Αντίσταση άνθρακος 0,18 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,22Ω 1/2W (R22)
Αντίσταση 0,22Ω 1/2W (R22)
Αντίσταση άνθρακος 0,22 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,27Ω 1/2W (R27)
Αντίσταση 0,27Ω 1/2W (R27)
Αντίσταση άνθρακος 0,27 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,15Ω 1/2W (R15)
Αντίσταση 0,15Ω 1/2W (R15)
Αντίσταση άνθρακος 0,15 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,12Ω 1/2W (R12)
Αντίσταση 0,12Ω 1/2W (R12)
Αντίσταση άνθρακος 0,15 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,33Ω 1/2W (R33)
Αντίσταση 0,33Ω 1/2W (R33)
Αντίσταση άνθρακος 0,33 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,39Ω 1/2W (R39)
Αντίσταση 0,39Ω 1/2W (R39)
Αντίσταση άνθρακος 0,39 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,47Ω 1/2W (R47)
Αντίσταση 0,47Ω 1/2W (R47)
Αντίσταση άνθρακος 0,47 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,56Ω 1/2W (R56)
Αντίσταση 0,56Ω 1/2W (R56)
Αντίσταση άνθρακος 0,56 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,68Ω 1/2W (R68)
Αντίσταση 0,68Ω 1/2W (R68)
Αντίσταση άνθρακος 0,68 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 0,82Ω 1/2W (R82)
Αντίσταση 0,82Ω 1/2W (R82)
Αντίσταση άνθρακος 0,68 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1Ω 1/2W (1R)
Αντίσταση 1Ω 1/2W (1R)
Αντίσταση άνθρακος 1 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,2Ω 1/2W (1R2)
Αντίσταση 1,2Ω 1/2W (1R2)
Αντίσταση άνθρακος 1,2 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,5Ω 1/2W (1R5)
Αντίσταση 1,5Ω 1/2W (1R5)
Αντίσταση άνθρακος 1,5 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,8Ω 1/2W (1R8)
Αντίσταση 1,8Ω 1/2W (1R8)
Αντίσταση άνθρακος 1,8 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 2,2Ω 1/2W (2R2)
Αντίσταση 2,2Ω 1/2W (2R2)
Αντίσταση άνθρακος 2,2 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 2,7Ω 1/2W (2R7)
Αντίσταση 2,7Ω 1/2W (2R7)
Αντίσταση άνθρακος 2,7 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 3,3Ω 1/2W (3R3)
Αντίσταση 3,3Ω 1/2W (3R3)
Αντίσταση άνθρακος 3,3 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 3,9Ω 1/2W (3R9)
Αντίσταση 3,9Ω 1/2W (3R9)
Αντίσταση άνθρακος 3,9 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 4,7Ω 1/2W (4R7)
Αντίσταση 4,7Ω 1/2W (4R7)
Αντίσταση άνθρακος 4,7 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 5,6Ω 1/2W (5R6)
Αντίσταση 5,6Ω 1/2W (5R6)
Αντίσταση άνθρακος 5,6 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 6,8Ω 1/2W (6R8)
Αντίσταση 6,8Ω 1/2W (6R8)
Αντίσταση άνθρακος 6,8 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 8,2Ω 1/2W (8R2)
Αντίσταση 8,2Ω 1/2W (8R2)
Αντίσταση άνθρακος 8,2 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 10Ω 1/2W (10R)
Αντίσταση 10Ω 1/2W (10R)
Αντίσταση άνθρακος 10 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 12Ω 1/2W (12R)
Αντίσταση 12Ω 1/2W (12R)
Αντίσταση άνθρακος 12 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 15Ω 1/2W (15R)
Αντίσταση 15Ω 1/2W (15R)
Αντίσταση άνθρακος 15 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 18 Ω 1/2W (18R)
Αντίσταση 18 Ω 1/2W (18R)
Αντίσταση άνθρακος 18 Ω 1/2W.
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 22 Ω 1/2W (22R).
Αντίσταση 22 Ω 1/2W (22R).
Αντίσταση άνθρακος 22 Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 33Ω 1/2W (33R).
Αντίσταση 33Ω 1/2W (33R).
Αντίσταση άνθρακος 33Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 39Ω 1/2W (39R).
Αντίσταση 39Ω 1/2W (39R).
Αντίσταση άνθρακος 33Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 47Ω 1/2W (47R).
Αντίσταση 47Ω 1/2W (47R).
Αντίσταση άνθρακος 47Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 56Ω 1/2W (56R).
Αντίσταση 56Ω 1/2W (56R).
Αντίσταση άνθρακος 56Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 68Ω 1/2W (68R).
Αντίσταση 68Ω 1/2W (68R).
Αντίσταση άνθρακος 68Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 82Ω 1/2W (82R).
Αντίσταση 82Ω 1/2W (82R).
Αντίσταση άνθρακος 82Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 100Ω 1/2W (100R).
Αντίσταση 100Ω 1/2W (100R).
Αντίσταση άνθρακος 100Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 120Ω 1/2W (120R).
Αντίσταση 120Ω 1/2W (120R).
Αντίσταση άνθρακος 120Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 150Ω 1/2W (150R).
Αντίσταση 150Ω 1/2W (150R).
Αντίσταση άνθρακος 150Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 180Ω 1/2W (180R).
Αντίσταση 180Ω 1/2W (180R).
Αντίσταση άνθρακος 180Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 220Ω 1/2W (220R).
Αντίσταση 220Ω 1/2W (220R).
Αντίσταση άνθρακος 220Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 270Ω 1/2W (270R).
Αντίσταση 270Ω 1/2W (270R).
Αντίσταση άνθρακος 270Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 330Ω 1/2W (330R).
Αντίσταση 330Ω 1/2W (330R).
Αντίσταση άνθρακος 330Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 390Ω 1/2W (390R).
Αντίσταση 390Ω 1/2W (390R).
Αντίσταση άνθρακος 330Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 470Ω 1/2W (470R).
Αντίσταση 470Ω 1/2W (470R).
Αντίσταση άνθρακος 470Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 560Ω 1/2W (560R).
Αντίσταση 560Ω 1/2W (560R).
Αντίσταση άνθρακος 560Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 820Ω 1/2W (820R).
Αντίσταση 820Ω 1/2W (820R).
Αντίσταση άνθρακος 820Ω 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1KΩ 1/2W (1K).
Αντίσταση 1KΩ 1/2W (1K).
Αντίσταση άνθρακος 1 KΩ 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Αντίσταση 1,2KΩ 1/2W (1K2)
Αντίσταση 1,2KΩ 1/2W (1K2)
Αντίσταση άνθρακος 1,2 KΩ 1/2W
Σειρά Ε-12
Ανοχή 5%
Άμεσα διαθέσιμο
0.03€ Στο κατάστημα
0.03€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά