ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ηλεκτρολυτικοί

Ταξινόμηση προϊόντων:
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 680μf/63V Cap-88
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 680μf/63V Cap-88
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 105 βαθμών κελσίου 680μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.35€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 680μf/35V Cap-87
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 680μf/35V Cap-87
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 105 βαθμών κελσίου 680μf/35V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.30€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 15000μf/63V Cap-86
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 15000μf/63V Cap-86
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 15000μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
14.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10000μf/63V Cap-85
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10000μf/63V Cap-85
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 10000μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
7.00€ Στο κατάστημα
4.30€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 39%
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4700μf/63V Cap-84
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4700μf/63V Cap-84
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4700μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
3.00€ Στο κατάστημα
2.20€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 27%
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4700μf/40V Cap-83
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4700μf/40V Cap-83
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4700μf/40V.
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής4700μf/35V Cap-82
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής4700μf/35V Cap-82
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4700μf/35V.
Άμεσα διαθέσιμο
1.50€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4700μf/25V Cap-81
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4700μf/25V Cap-81
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4700μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
1.30€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4700μf/16V Cap-80
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4700μf/16V Cap-80
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4700μf/16V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.80€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3300μf/63V Cap-79
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3300μf/63V Cap-79
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 3300μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3300μf/50V Cap-78
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3300μf/50V Cap-78
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 3300μf/50V.
Άμεσα διαθέσιμο
1.30€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3300μf/35V Cap-77
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3300μf/35V Cap-77
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 3300μf/35V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.80€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3300μf/25V Cap-76
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3300μf/25V Cap-76
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 3300μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.90€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2200μf/70V Cap-75
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2200μf/70V Cap-75
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 2200μf/70V.
Άμεσα διαθέσιμο
1.50€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2200μf/50V Cap-74
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2200μf/50V Cap-74
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 2200μf/50V.
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2200μf/25V Cap-73
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2200μf/25V Cap-73
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 2200μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.80€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2200μf/16V Cap-72
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2200μf/16V Cap-72
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 2200μf/16V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.80€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1500μf/250V Cap-71
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1500μf/250V Cap-71
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1500μf/250V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.80€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/250V Cap-70
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/250V Cap-70
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1000μf/250V.
Άμεσα διαθέσιμο
2.50€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/63V Cap-69
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/63V Cap-69
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1000μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.80€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/40V Cap-68
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/40V Cap-68
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1000μf/40V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.80€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/25V Cap-67
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/25V Cap-67
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1000μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/16V axial Cap-66
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/16V axial Cap-66
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1000μf/16V axial.
Άμεσα διαθέσιμο
0.40€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/16V Cap-65
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/16V Cap-65
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1000μf/16V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.40€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/10V Cap-64
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1000μf/10V Cap-64
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1000μf/10V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.40€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/385V Cap-63
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/385V Cap-63
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 470μf/385V.
Άμεσα διαθέσιμο
4.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/160V Cap-62
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/160V Cap-62
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 470μf/160V.
Άμεσα διαθέσιμο
3.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/350V Cap-61
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/350V Cap-61
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 330μf/350V.
Άμεσα διαθέσιμο
3.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/400V Cap-60
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/400V Cap-60
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 220μf/400V.
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/385V Cap-59
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/385V Cap-59
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 220μf/385V.
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/160V Cap-58
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/160V Cap-58
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 220μf/160V.
Άμεσα διαθέσιμο
1.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 150μf/385V Cap-57
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 150μf/385V Cap-57
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 150μf/385V.
Άμεσα διαθέσιμο
1.40€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/400V Cap-56
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/400V Cap-56
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 100μf/400V.
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/385V Cap-55
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/385V Cap-55
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 100μf/385V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.90€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/160V Cap-54
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/160V Cap-54
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 100μf/160V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.90€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/100V Cap-53
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/100V Cap-53
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 100μf/100V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.80€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/400V Cap-52
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/400V Cap-52
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 47μf/400V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/350V Cap-51
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/350V Cap-51
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 47μf/350V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/250V Cap-50
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/250V Cap-50
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 47μf/250V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/160V Cap-49
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/160V Cap-49
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 47μf/160V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/100V Cap-48
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/100V Cap-48
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 47μf/100V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 33μf/350V Cap-47
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 33μf/350V Cap-47
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 33μf/160V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 22μf/400V Cap-46
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 22μf/400V Cap-46
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 22μf/400V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 22μf/160V Cap-45
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 22μf/160V Cap-45
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 22μf/160V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.50€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μf/400V Cap-44
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μf/400V Cap-44
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 10μf/400V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.70€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μf/160V Cap-43
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μf/160V Cap-43
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 10μf/160V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4.7μf/450V Cap-42
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4.7μf/450V Cap-42
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4,7μf/450V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.60€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4.7μf/350V Cap-41
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4.7μf/350V Cap-41
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4,7μf/350V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.50€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4,7μf/160V Cap-40
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4,7μf/160V Cap-40
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4,7μf/160V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.50€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3,3μf/400V Cap-39
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3,3μf/400V Cap-39
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 3,3μf/400V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.50€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2.2μf/400V Cap-38
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2.2μf/400V Cap-38
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 2,2μf/400V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.35€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2,2μf/350V Cap-37
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2,2μf/350V Cap-37
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 2,2μf/350V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.35€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2,2μf/100V Cap-36
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2,2μf/100V Cap-36
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 2,2μf/100V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.35€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1μf/400V Cap-35
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1μf/400V Cap-35
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1μf/400V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.35€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/63V Cap-34
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/63V Cap-34
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 470μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.40€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/50V Cap-33
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/50V Cap-33
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 470μf/50V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.40€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/35V Cap-32
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/35V Cap-32
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 470μf/35V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.40€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/25V Cap-31
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/25V Cap-31
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 470μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.35€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/16V Cap-30
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 470μf/16V Cap-30
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 470μf/16V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.35€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/63V Cap-29
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/63V Cap-29
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 330μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.35€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/35V Cap-28
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/35V Cap-28
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 330μf/35V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.30€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/25V Cap-27
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/25V Cap-27
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 330μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.30€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/16V Cap-26
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 330μf/16V Cap-26
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 330μf/16V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.30€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/63V Cap-25
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/63V Cap-25
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 220μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.30€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/35V Cap-24
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/35V Cap-24
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 220μf/35V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/25V Cap-23
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/25V Cap-23
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 220μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/16V Cap-22
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 220μf/16V Cap-22
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 220μf/16V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 150μf/63V Cap-21
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 150μf/63V Cap-21
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 150μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 150μf/25V Cap-20
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 150μf/25V Cap-20
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 150μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/63V Cap-19
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/63V Cap-19
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 100μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/50V Cap-18
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/50V Cap-18
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 100μf/50V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/25V Cap-17
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/25V Cap-17
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 100μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/16V Cap-16
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100μf/16V Cap-16
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 100μf/16V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.15€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/63V Cap-15
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/63V Cap-15
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 47μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/35V Cap-14
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 47μf/35V Cap-14
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 47μf/35V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 33μf/63V Cap-13
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 33μf/63V Cap-13
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 33μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 22μf/63V Cap-12
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 22μf/63V Cap-12
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 22μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.15€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 22μf/35V Cap-11
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 22μf/35V Cap-11
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 22μf/35V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.30€ Στο κατάστημα
0.20€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 34%
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μf/63V Cap-10
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μf/63V Cap-10
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 10μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.15€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μf/50V Cap-9
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 10μf/50V Cap-9
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 10μf/50V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.15€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4,7μf/63V Cap-8
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4,7μf/63V Cap-8
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4,7μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.15€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4,7μf/25V Cap-7
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 4,7μf/25V Cap-7
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 4,7μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.15€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3,3μf/63V Cap-6
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3,3μf/63V Cap-6
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 3,3μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.15€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3,3μf/25V Cap-5
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 3,3μf/25V Cap-5
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 3,3μf/25V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.15€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2,2μf/63V Cap-4
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 2,2μf/63V Cap-4
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 2,2μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1μf/100V Cap-3
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1μf/100V Cap-3
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1μf/100V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1μf/63V Cap-2
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 1μf/63V Cap-2
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 1μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 0,47μf/63V Cap-1
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 0,47μf/63V Cap-1
Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 85 βαθμών κελσίου 0,47μf/63V.
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά