ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πολυεστερικοί MKP

Ταξινόμηση προϊόντων:
Πυκνωτής πολυστερικός 27 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 27 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 27 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€ Στο κατάστημα
1.05€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 48%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 22 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 22 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 22 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.85€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 16%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 18 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 18 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 18 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.85€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 16%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 15 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 15 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 15 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.85€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 16%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 13 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 13 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 13 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.85€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 16%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 12 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 12 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 12 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.60€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 40%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 11 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 11 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 11 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.60€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 40%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 2000 volt 10 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 2000 volt 10 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 10 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.60€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 40%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 9.1 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 9.1 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 9.1 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.60€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 40%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 8.2 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 8.2 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 8.2 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 6.8 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 6.8 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 6.8 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 6.2 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 6.2 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 6.2 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 5.6 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 5.6 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 5.6 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.60€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 40%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 5.1 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 5.1 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 5.1 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 4.7 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 4.7 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 4.7 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 3.9 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 3.9 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 3.9 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 3.3 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 3.3 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 3.3 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.40€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 60%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 2.7
Πυκνωτής πολυστερικός 2.7
Πυκνωτής πολυστερικός 2.7 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.40€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 60%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 2.2 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 2.2 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 2.2 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.40€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 60%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 1.8 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.8 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.8 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.40€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 60%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 1.5 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.5 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.5 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.40€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 60%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 1.2 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.2 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.2 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.30€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 70%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 1.1 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.1 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.1 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.30€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 70%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 1 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1 nF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.30€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 70%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 330 pF
Πυκνωτής πολυστερικός 330 pF
Πυκνωτής πολυστερικός 330 pF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.40€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 60%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 150 pF
Πυκνωτής πολυστερικός 150 pF
Πυκνωτής πολυστερικός 150 pF 2000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.40€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 60%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 220nF
Πυκνωτής πολυστερικός 220nF
Πυκνωτής πολυστερικός 220nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€ Στο κατάστημα
1.30€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 35%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 150nF
Πυκνωτής πολυστερικός 150nF
Πυκνωτής πολυστερικός 150nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€ Στο κατάστημα
1.00€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 120nF
Πυκνωτής πολυστερικός 120nF
Πυκνωτής πολυστερικός 120nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€ Στο κατάστημα
1.00€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 100nF
Πυκνωτής πολυστερικός 100nF
Πυκνωτής πολυστερικός 100nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.70€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 31%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 82nF
Πυκνωτής πολυστερικός 82nF
Πυκνωτής πολυστερικός 82nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.70€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 31%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 68nF
Πυκνωτής πολυστερικός 68nF
Πυκνωτής πολυστερικός 68nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.70€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 31%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 56nF
Πυκνωτής πολυστερικός 56nF
Πυκνωτής πολυστερικός 56nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.70€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 31%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 47nF
Πυκνωτής πολυστερικός 47nF
Πυκνωτής πολυστερικός 47nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 39nF
Πυκνωτής πολυστερικός 39nF
Πυκνωτής πολυστερικός 39nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 33nF
Πυκνωτής πολυστερικός 33nF
Πυκνωτής πολυστερικός 33nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 22nF
Πυκνωτής πολυστερικός 22nF
Πυκνωτής πολυστερικός 22nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 18nF
Πυκνωτής πολυστερικός 18nF
Πυκνωτής πολυστερικός 18nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 15nF
Πυκνωτής πολυστερικός 15nF
Πυκνωτής πολυστερικός 15nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 10nF
Πυκνωτής πολυστερικός 10nF
Πυκνωτής πολυστερικός 10nF 1000 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 100nF
Πυκνωτής πολυστερικός 100nF
Πυκνωτής πολυστερικός 100nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€ Στο κατάστημα
1.60€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 20%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 68nF
Πυκνωτής πολυστερικός 68nF
Πυκνωτής πολυστερικός 68nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€ Στο κατάστημα
1.40€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 31%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 56nF
Πυκνωτής πολυστερικός 56nF
Πυκνωτής πολυστερικός 56nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€ Στο κατάστημα
1.00€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 51nF
Πυκνωτής πολυστερικός 51nF
Πυκνωτής πολυστερικός 51nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
2.00€ Στο κατάστημα
1.00€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 47nF
Πυκνωτής πολυστερικός 47nF
Πυκνωτής πολυστερικός 47nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
1.00€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 0%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 39nF
Πυκνωτής πολυστερικός 39nF
Πυκνωτής πολυστερικός 39nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.80€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 20%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 33nF
Πυκνωτής πολυστερικός 33nF
Πυκνωτής πολυστερικός 33nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.80€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 20%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 27nF
Πυκνωτής πολυστερικός 27nF
Πυκνωτής πολυστερικός 27nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.80€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 20%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 22nF
Πυκνωτής πολυστερικός 22nF
Πυκνωτής πολυστερικός 22nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 18nF
Πυκνωτής πολυστερικός 18nF
Πυκνωτής πολυστερικός 18nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 15nF
Πυκνωτής πολυστερικός 15nF
Πυκνωτής πολυστερικός 15nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 13nF
Πυκνωτής πολυστερικός 13nF
Πυκνωτής πολυστερικός 13nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 12nF
Πυκνωτής πολυστερικός 12nF
Πυκνωτής πολυστερικός 12nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 11nF
Πυκνωτής πολυστερικός 11nF
Πυκνωτής πολυστερικός 11nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 10nF
Πυκνωτής πολυστερικός 10nF
Πυκνωτής πολυστερικός 10nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 9.1nF
Πυκνωτής πολυστερικός  9.1nF
Πυκνωτής πολυστερικός 9.1nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 8.2nF
Πυκνωτής πολυστερικός 8.2nF
Πυκνωτής πολυστερικός 8.2nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 7.5nF
Πυκνωτής πολυστερικός 7.5nF
Πυκνωτής πολυστερικός 7.5nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 6.8nF
Πυκνωτής πολυστερικός 6.8nF
Πυκνωτής πολυστερικός 6.8nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 6.2nF
Πυκνωτής πολυστερικός 6.2nF
Πυκνωτής πολυστερικός 6.2nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός.5.6nF
Πυκνωτής πολυστερικός.5.6nF
Πυκνωτής πολυστερικός.5.6nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 5.1nF
Πυκνωτής πολυστερικός 5.1nF
Πυκνωτής πολυστερικός 5.1nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 4.7nF
Πυκνωτής πολυστερικός 4.7nF
Πυκνωτής πολυστερικός 4.7nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Διαθέσιμο 1-3 μέρες
0.30€
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 3.9nF
Πυκνωτής πολυστερικός 3.9nF
Πυκνωτής πολυστερικός 3.9nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 3.3nF
Πυκνωτής πολυστερικός 3.3nF
Πυκνωτής πολυστερικός 3.3nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 2.7nF
Πυκνωτής πολυστερικός 2.7nF
Πυκνωτής πολυστερικός 2.7nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 2.2nF
Πυκνωτής πολυστερικός 2.2nF
Πυκνωτής πολυστερικός 2.2nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυστερικός 1.8 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.8 nF
Πυκνωτής πολυστερικός 1.8 nF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά
Πυκνωτής πολυεστερικός 470 pF
Πυκνωτής πολυεστερικός 470 pF
Πυκνωτής πολυστερικός 470 pF 1600 volt ( ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
1.00€ Στο κατάστημα
0.50€ Τιμη web
ΟΦΕΛΟΣ 50%
Αγορά