ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Multilayer 50V

Ταξινόμηση προϊόντων:
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1ΜF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1ΜF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1ΜF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 680NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 680NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 680NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 470NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 470NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 470NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 330NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 330NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 330NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 220NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 220NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 220NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 150NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 150NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 150NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100NF-X7R
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100NF-X7R
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100NF-X7R. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100NF-Y5V
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100NF-Y5V
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100NF-Y5V. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.20€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 47NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 47NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 47NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 33NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 33NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 33NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 22NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 22NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 22NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 15NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 15NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 15NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 10NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 10NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 10NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 6,8NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 6,8NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 6,8NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 4,7NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 4,7NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 4,7NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 2,7NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 2,7NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 2,7NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 3,3NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 3,3NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 3,3NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 2,2NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 2,2NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 2,2NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,8NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,8NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,8NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,5NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,5NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,5NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,2NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,2NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1,2NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1NF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 1NF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 820PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 820PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 820PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 680PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 680PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 680PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 560PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 560PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 560PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 470PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 470PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 470PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 390PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 390PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 390PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 330PF
Πυκνωτής Multilayer 50V  330PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 330PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 270PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 270PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 270PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 220PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 220PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 220PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 180PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 180PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 180PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 150PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 150PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 150PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 120PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 120PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 120PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 100PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 82PF
Πυκνωτής Multilayer 50V 82PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 82PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 68PF
Πυκνωτής Multilayer 50V  68PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 68PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 56PF
Πυκνωτής Multilayer 50V  56PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 56PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 47PF
Πυκνωτής Multilayer 50V 47PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 47PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 33PF
Πυκνωτής Multilayer 50V 33PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 33PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 22PF
Πυκνωτής Multilayer 50V 22PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 22PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 18PF
Πυκνωτής Multilayer 50V  18PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt  18PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 15PF
Πυκνωτής Multilayer 50V 15PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 15PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά
Πυκνωτής Multilayer 50V 10PF
Πυκνωτής Multilayer 50V 10PF
Πυκνωτής Multilayer 50volt 10PF. (Ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια)
Άμεσα διαθέσιμο
0.10€
Αγορά